1. Porady
  2. Podatek od zakupu samochodu

PODATEK OD ZAKUPU SAMOCHODU - PCC

W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH PRZY ZAKUPIE AUTA OBOWIĄZUJE PODATEK

Zakup samochodu to dla większości z nas przede wszystkim przyjemność. Powinniśmy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach istnieje także obowiązek zapłacenia przez nabywcę podatku PCC od tej przyjemności. Sprawdźmy, co mówią na ten temat przepisy podatkowe.

 

Czym jest podatek PCC od kupna samochodu?

Podatek od kupna samochodu – czyli tak naprawdę podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) – to opłata, którą nabywca jest zobowiązany przekazać urzędowi skarbowemu, jeśli samochód sprzedaje osoba prywatna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Innymi słowy, każdy zakup samochodu używanego przez osobę prywatną, którego właścicielem jest inna osoba prywatna niewystawiająca nam faktury VAT, podlega opłacie podatkowej w wysokości odgórnie ustalonej przez urząd skarbowy. Mamy na to oczywiście określoną ilość czasu od dnia podpisania umowy kupna-sprzedaży samochodu, a każde przekroczenie tego terminu wiąże się niestety z dotkliwymi karami finansowymi. Dlatego lepiej skorzystać z porady i zdążyć z podatkiem PCC od zakupu auta na czas.

Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC od umowy kupna-sprzedaży auta możemy uiścić na trzy sposoby: osobiście w urzędzie skarbowym nabywcy, listem poleconym za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną przez internet. Bez względu na sposób, w jaki to zrobimy, musimy wypełnić specjalną deklarację podatkową PCC-3 – jeśli jesteśmy jedynym nabywcą – lub PCC-3/A – jeśli dokonujemy zakupu wspólnie z inną osobą. Przede wszystkim powinna się w niej znaleźć cena zakupu auta ustalona w umowie kupna-sprzedaży. Pamiętajmy jednak, że jest to jedynie deklaracja podatkowa, dlatego urząd i tak sam określa wysokość podatku na podstawie wartości rynkowej samochodu.

Kiedy nie trzeba odprowadzać podatku PCC?

Oprócz sytuacji opisanej powyżej, w której umowa kupna-sprzedaży samochodu jest zawierana przez osoby prywatne, w większości przypadków zakup auta obywa się bez dodatkowych opłat podatkowych PCC. Oto one:

  1. Zakup auta w salonie samochodowym;
  2. Zakup auta od osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która wystawia nam fakturę VAT;
  3. Zakup w komisie samochodowym, który jest właścicielem auta, a nie tylko pośrednikiem między kontrahentami;
  4. Zakup w komisie samochodu sprowadzonego z zagranicy bez rejestracji w Polsce;
  5. Zakup samochodu za granicą bez rejestracji w Polsce;
  6. Zakup samochodu przez osobę niepełnosprawną;
  7. Zakup samochodu o wartości mniejszej niż 1000 zł.

Wysokość podatku PCC od kupna samochodu

Od pewnego czasu wysokość podatku PCC od umowy kupna-sprzedaży jest ustalona przez urząd skarbowy i wynosi 2 procent wartości rynkowej auta. Co to oznacza w praktyce? Jeśli samochód, który kupujemy, jest na rynku wart na przykład średnio 18 tysięcy złotych, to powinniśmy zapłacić podatek PCC w wysokości około 360 złotych.

Wartość zakupu, którą wpisujemy do formularza podatkowego PCC, nie powinna przy tym zbyt drastycznie odbiegać od wartości rynkowej samochodu, jeśli nie ma ku temu rzeczywistych powodów typu naprawy powypadkowe. Każde nieuzasadnione zaniżanie wartości samochodu może bowiem wzbudzić podejrzenia urzędników nakładających nas obowiązek podatkowy i chęć zweryfikowania jego faktycznej wartości.

Musimy zatem rzetelnie udokumentować wszelkie wady samochodu wpływające na taki stan rzeczy. Jeśli zatem decydujemy się nabyć dość tanio auto powypadkowe, dobrze zaopatrzyć się we wszelkie materiały w postaci faktur za naprawy, oświadczenia świadków zdarzenia, zdjęcia powypadkowe, ubezpieczenia itp. Unikniemy wtedy kłopotów, a w konsekwencji nawet kary finansowej z tytułu zaniżania wartości samochodu w celu zapłacenia niższego podatku PCC.

Pamiętajmy, że urząd skarbowy rozpatrujący naszą deklarację podatkową mimo dostarczenia przez nas wymaganych dokumentów może wyznaczyć własnego rzeczoznawcę w celu ponownego zbadania sprawy auta. Wszelkie roszczenia podatkowe tego typu mogą nastąpić nawet do 5 lat po transakcji i podpisaniu umowy kupna-sprzedaży – tyle właśnie czasu ma urząd skarbowy na ewentualną weryfikację naszej deklaracji podatkowej PCC. Po tym terminie następuje przedawnienie podatku.

Ile jest dni na zapłacenie podatku PCC od zakupu samochodu?

Od momentu podpisania umowy kupna-sprzedaży samochodu mamy 14 dni na złożenie deklaracji podatkowej PCC-3 lub PCC-3/A w urzędzie skarbowym, któremu podlega nowy właściciel. Każda zwłoka lub – co gorsza – zupełne zaniechanie wniesienia wymaganej opłaty jest kwalifikowane jako wykroczenie podatkowe i podlega karze, którą nakłada na nas fiskus. Kary te mogą wahać się od kilkuset złotych do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – wszystko zależy od kwalifikacji wykroczenia i decyzji danego urzędu.

Od każdej tego typu decyzji przysługuje nam oczywiście prawo do odwołania. I tu ważna porada. Jeśli jednak dość szybko zareagujemy na własne opóźnienie zapłaty podatku PCC za samochód i złożymy w urzędzie stosowne oświadczenie, tzw. „czynny żal”, możemy uniknąć kary. Wystarczy przyznanie się do wykroczenia i zobowiązanie do uregulowania ustalonego podatku PCC za zakupione auto wraz z naliczonymi odsetkami.