1. Porady
  2. Parkowanie na miejscu dla niepelnosprawnych aktualne przepisy i kary

PARKOWANIE NA MIEJSCU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

AKTUALNE PRZEPISY I KARY

Parkowanie na miejscu dla inwalidów, czyli tak zwane parkowanie na kopercie przysługuje wyłącznie osobom z orzeczoną prawnie niepełnosprawnością. Każde odstępstwo od tej zasady grozi mandatem i punktami karnymi, a przede wszystkim jest bardzo niestosowne.

 

Kto może parkować na miejscu dla inwalidów?

Parkowanie na kopercie jest dozwolone dla osób niepełnosprawnych, ale także dla tych kierowców, które przewożą inwalidów. W obu przypadkach wymagana jest specjalna karta parkingowa wydana na nazwisko osoby niepełnosprawnej, która uprawnia do stawiania pojazdu na takim miejscu. W momencie pozostawienia samochodu na kopercie karta powinna być umieszczona w widoczny sposób na desce rozdzielczej za przednią szybą auta. W przeciwnym wypadku kierowca powinien liczyć się z mandatem, punktami karnymi, a nawet z odholowaniem pojazdu i dodatkowymi kosztami.

Należy ponadto pamiętać, że istnieją różne stopnie i typy niepełnosprawności, dlatego inwalida to nie tylko osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim. Przypomnijmy, jakie osoby mogą korzystać miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych:

– z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
– z całkowitą niezdolnością do pracy i niezdolnością do samodzielnej egzystencji,
– z całkowitą niezdolnością do pracy,
– z częściową niezdolnością do pracy orzeczoną na podstawie schorzenia narządu ruchu.

Jak są oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych?

Istnieje kilka sposobów oznakowania miejsc dla inwalidów. Podstawą jest oczywiście oznakowanie poziome, czyli znaki i symbole namalowane na jezdni:
– znak P-18 – białe linie ograniczające miejsce dla pojazdu,
– znak P-20 – białe linie tworzące „kopertę”,
– znak P-24 – namalowany na jezdni symbol osoby niepełnosprawnej,
– niebieski kolor miejsca parkingowego.

Ponadto należy oczywiście zwracać uwagę na oznakowanie pionowe, do którego należy:
– niebieski znak informacyjny D-18a z literą „P” i symbolem „koperty”,
– pomocnicza tabliczka T-29 z symbolem osoby niepełnosprawnej umieszczana pod znakiem D-18a.

Co ważne, miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych są nieco większe od pozostałych. Wiąże się to z lepszą dostępnością i dodatkową przestrzenią potrzebną do wprowadzenia obok pojazdu wózka inwalidzkiego. Dlatego parkując samochód przy kopercie, pamiętajmy, aby nie robić tego na styk i zostawić więcej swobody sąsiadowi.

Jaka jest kara za parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych?

Nieuprawnione parkowanie na kopercie jest oczywiście wykroczeniem podlegającym karze. Trzeba jednak powiedzieć, że przede wszystkim jest wyrazem braku wyobraźni i empatii w stosunku do osób niepełnosprawnych. Dlatego zanim zdecydujemy się postawić swój samochód w takim miejscu, najpierw pomyślmy, czy faktycznie chcielibyśmy być w sytuacji osoby niepełnosprawnej.

Wracając do kar, polskie Prawo o ruchu drogowym jasno określa sytuacje, w których policja jest zobligowana do wystawienia mandatu. Jeśli stawiamy pojazd na miejscu dla niepełnosprawnych bez zezwolenia, musimy liczyć się z mandatem co najmniej w wysokości 500 zł i 5 punktami karnymi. Nasz portfel może jednak ucierpieć jeszcze bardziej, kiedy samochód zostanie w związku z tym odholowany na parking policyjny. Dodatkowe koszty należy wtedy zwiększyć o kolejne 500 zł oraz dobową opłatę postojową wynoszącą kilkadziesiąt złotych.

Mandat za parkowanie na kopercie może także wynosić 800 zł, a kierowca otrzymać nawet 8 punktów karnych. Dzieje się tak w przypadku podszywania się pod osobę niepełnosprawną, czyli bezprawnego posługiwania się specjalną kartą parkingową dla inwalidów.

Gdzie zgłosić parkowanie na kopercie?

Jeśli stwierdzimy, że jakiś kierowca bezpodstawnie zaparkował swój pojazd na miejscu dla niepełnosprawnych, czyli nie położył w widocznym miejscu za przednią szybą uprawniającej go do tego specjalnej karty parkingowej, możemy zgłosić takie wykroczenie na policję lub straż miejską. Istnieją dwa sposoby. Po pierwsze, możemy zadzwonić na numer awaryjny straży miejskiej 986 lub policji 997. Ponadto wykroczenie bezprawnego zaparkowania na miejscu dla inwalidów możemy udokumentować fotograficznie. Co musi się znaleźć na zdjęciach:

– nieprawidłowo zaparkowany na kopercie samochód z widocznym numerem rejestracyjnym,
– zbliżenie numeru rejestracyjnego auta,
– zbliżenie przedniej szyby samochodu ukazujące brak umieszczenia specjalnej karty parkingowej dla niepełnosprawnych.